Praktiske oplysninger

Åbningstider

Mandag-Torsdag 7.00-16.15 (efter aftale  kl 6.30)

Fredag 7.00-15.30 (efter aftale kl 6.30)


Barnet medbringer selv

 • Skiftetøj alt efter årstid
 • Overtøj og fodtøj til alt slags vejr og årstid
 • Sutsko
 • Sutter og sovedyr/klud o.l.
 • Barnvogn + tilbehør (kan lånes hos Ballademagerne)
 • Bleer


Hvis Jeres barn skal have mælkeerstatning/sutteflasker/pulvergrød skal dette medbringes.


Indskrivning

Ballademagerne - Pias Private Pasningsordning er for børn i alderen 6 måneder til 3 år og 1 måned (børnehavestart).

For at kunne starte hos Ballademagerne, skal Jeres barn være skrevet op på den kommunale venteliste. Når I modtager tilbud om plads i det kommunale, kan I takke nej og vælge privat pasningsordning og ansøge om tilskud fra kommunen. Jeg kan være Jer behjælpelig med ansøgningen.

Ved kontraktindgåelse indbetales et opskrivningsgebyr svarende til første måneds forældrebetaling. Dette beløb tilbagebetales IKKE, hvis man ikke starter som aftalt. Startes der som planlagt i kontrakten, indbetales der kun hvad der svarer til det kommunale tilskud den første måned.


Indgåelse af aftale

Når vi er enige om at Jeres barn skal gå hos Ballademagerne, indgår vi en kontrakt, gældende til barnet skal i børnehave. Efter udfyldelse af denne indsender jeg den til kommunen.


Ophør af aftale

Skulle I som forældre ønske at opsige kontrakten før børnehavestart, er der skriftlig opsigelse løbende måned + 1 måned. Jeg har også denne mulighed.


Måltider

Der bliver tilbud mange forskellige måltider i løbet af vores dag. Morgenmad, snack på gåture, frokost, frugt/snack efter lur. 


Sygdom

Jeg modtager IKKE syge børn....

Er dit barn syg, har det bedst af at blive hjemme hos sine primære omsorgspersoner. Sygdom er ikke altid 38+ i feber. Kig på og mærk dit barn - man er sjældent i tvivl. Husk på at syge børn ofte smitter, både hinanden og måske mig. Syge børn har brug for ro og mor eller fars omsorg.


 • Ved feber skal barnet have været feberfri i 1 døgn, før det igen kan komme i pasning
 • Ved diaré skal barnet have haft almindelig afføring i 1 døgn, før det igen kan komme i pasning
 • Ved opkast skal barnet have holdt mad og drikke i sig i 1 døgn, før det igen kan komme i pasning
 • Barnet skal kunne deltage og følge med i hverdagens aktiviteter uden problemer


Vikar

Jeg er sjældent syg men min mand Martin er godkendt af kommunen til at indgå som min vikar. Han vil lære børnene at kende og omvendt.

Dette kan dog kun lade sig gøre indimellem, da han har sit eget job at passe. Dog ved eks. tandlæge- eller lægebesøg kan det være Martin som tager over. 


Forsikring

Der skal være tegnet en heltidsulykkesforsikring på Jeres barn.

Der hæftes ikke for ødelagt og bortkommet tøj og ejendele.


 • Ved